14
Пет, Юни
30 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Общината няма спрени плащания към фирмата-изпълнител на обекта

Очакваме до два месеца да приключи първият етап от строителството и хората спокойно да ползват централната част на града

- Г-н Карчев, от известно време са спрени строителните дейности по главната улица в Свиленград. Каква е причината?

- От няколко месеца община Свиленград започна реализацията на един от най-мащабните и важни проекти – пълно благоустрояване на центъра на града по бул. „България”. Стартирахме строителството, след като осигурихме средства от държавата. Още в началото се натъкнахме на трудности при полагането на подземната инфраструктура заради неточно нанесени данни за подземните съоръжения на експлоатационните дружества ЕВН, ВиК, БТК и операторите на оптични кабелни линии. Наложи се голяма част от трасетата на новата подземна инфраструра да бъдат изместени и това затрудни строителството и малко забави изпълнението.

Следващият непредвиден проблем, който трябваше да преодолеем, е свръхинфлацията на цените на горивата и строителните материали, породена от войната в Украйна. Строителят по проекта депозира в общината искане да бъдат анексирани позициите по договора, заради невъзможността му да работи на загуба. Фирмата се мотивира, че според законодателството не може да актува на по-ниска цена материали, закупени на по-висока. Това доведе до временно спиране на обекта и започване на преговори между възложител, строител и проектант за намиране на решение за продължаване на строителните дейности. Община Свиленград предложи на строителя да изготви нова цялостна стойностна сметка за оставащите видове работа до приключване на обекта. Проектантът трябва да провери възможностите за актуализация на проекта спрямо настоящия ни бюджет и оскъпяването на цените. Разликата, която ще се получи, ще бъде оставена за втори етап на строително-монтажните работи, който ще включва изпълнението на някои от атракционите – ротонда, детски замък и фонтан. Всички други основни дейности като настилки, осветление, отводняване, озеленяване планираме да завършим на първи етап. Община Свиленград се ангажира да търси финансиране за СМР на втория етап. Към днешна дата очакваме строителят да предостави остойностена сметка и проектантът да вземе решение за актуализация, за да можем да продължим строителството. Строителят е осигурил работници на обекта, които извършват подготвителни строителни дейности, за да улеснят продължаването на работата.

- Общината дължи ли средства на фирмата изпълнител за свършеното досега?

- Община Свиленград винаги се разплаща в необходимия срок и досега не сме имали забавяне на плащания към който и да е контрагент или изпълнител. По строителството на главната улица сме се разплатили по всички фактури, предоставени от строителя, и нямаме спрени плащания към него. Последната фактура е от този месец и предстои да бъде платена, след като проектантът подпише строителните актове.

- Обезпечен ли е финансово проектът, защото в социалните мрежи се появиха мнения, че парите не достигат?

- Модерно е в социалните мрежи да се публикува всякаква информация и проверена, и непроверена. Всеки има право на това и си носи отговорността. Истината е, че проектът е обезпечен със сумата от 3 855 400 лева, отпусната от държавата през 2020 г. Правим всичко възможно максимално да изпълним обекта в тази финансова рамка.

- Поискали ли сте помощ от държавата за допълнително финансиране?

- На моя среща с областния управител на Хасково и с депутати от района повдигнах въпроса за инфлацията и трудностите, които изпитват общините да изпълнят проектите си. Поисках да се приеме законодателен норматив, който да дава възможност на общините да провеждат законова процедура за анексиране на цените при инфлация. За това се говореше много и в публичното пространство, и сред управляващото мнозинство, но така и не се стигна до приемане на подобна възможност. Разбира се, че общината ще търси финансиране за осигуряване на втория етап от строителството на обекта от различни източници, включително и от държавата.

- Кога според Вас може да приключи първият етап от обновяването на главната улица, за да могат по нея свободно да се движат пешеходците, а и търговските обекти да не страдат?

- При съгласие и решение от проектанта за разделяне на два етапа на строителството, изпълнителят има готовност да насити обекта с работници и техника за довършване на настилките. Очакваме най-много два месеца да са достатъчни за приключване на този етап и хората спокойно да ползват централната част на града.

Интервюто взе: Николай Колев