25
Съб, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

16 април е Ден на Българската конституция и професионален празник на юристите в България. Датата е определена по инициатива на Съюза на юристите в България, а с Решение на Министерския съвет от 12 март 1991 г. Денят е обявен за професионален празник на българските юристи.

На 16 април 1879 г. е приета първата българска конституция, известна като Търновската конституция. Тя провъзгласява Третата българска държава за конституционна монархия с еднокамарен парламент. Основният български закон предвижда разделение на трите основни власти – законодателната, изпълнителната и съдебната.

Според Търновската конституция Народното събрание се явява основен орган на държавната власт. Парламентът заедно с княза получава правомощията на законодателната власт. След нареждане на монарха министрите внасят законопроектите в Народното събрание, а след гласуването им те подлежат на утвърждаване от княза. Според Търновската конституция личността на княза е „свещена и неприкосновена“, а това положение го освобождава от всякаква гражданска и наказателна отговорност. Основният закон позволява на монарха да разпуска Народното събрание, да уволнява неудобните му министри и по такъв начин да манипулира правителството и парламента.

След приемането на конституцията още на следващия ден – 17 април 1879 г., Учредителното събрание започва да работи като Първото велико народно събрание с една-единствена точка – избор на държавен глава. Петербург предлага 22-годишния подпоручик и немски принц Александър Батенберг. На 26 юни 1879 г. Княз Александър полага клетва пред ВНС. На 5 юли той назначава първото българско правителство, ръководено от консерватора Тодор Бурмов. Така започва новата българска история.

Честит празник на всички юристи! Екипът на „Старият мост“ ви пожелава здраве, благополучие и много професионални успехи. Продължавайте все така неуморно да работите в името на доброто и справедливото. Не забравяйте никога, че всяка малка крачка е част от пътя към трансформацията на правото на силния в сила на правото.