21
Вт, Май
22 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

34 747 081 лв. е финансовата рамка на общината за 2022 г.

С 34 747 081 лв. - рекордно голям бюджет, ще разполага Община Свиленград през настоящата 2022 г. Финансовата рамка е с 4 520 314 лева по-висока от миналогодишната, става ясно от внесената в ОбС и гласувана днес от общинските съветници докладна записка.

Документът бе приет единодушно от местните парламентаристи. В него се посочва, че Бюджет 2022 ще бъде първия общински бюджет съставен, приет и изпълняван в условията на: неприет и обнародван до края на предходната година Закон за държавния бюджет; продължаваща вече две години извънредна епидемична обстановка, породена от COVID-19; криза, породена от ръста на цените на енергоносителите и материалите; въоръжени действия на територията на Украйна, застрашаващи мира и сигурността в Европа. В местния бюджет следва да бъдат предвидени както необходимите разходи за текущата година, вкл. и вече извършените за първото тримесечие, така и средства за продължаване на реализацията на мерки от предходната година и достатъчно резерви за минимизиране рисковете при евентуално влошаване на социално-икономическите и политически условия.

Заложените приходи за тази година са 19 046 157 лв. за делегирани от държавата дейности и 15 700 924 лв. - за местни дейности. По-големите от местните постъпления са: данъчни приходи – 2 802 000 лв., общински такси – 2 009 500 лв., приходи от собственост – 1 426 602 лв., постъпления от продажби на нефинансови активи – 325 000 лв. В инвестиционната програма на общината ще бъдат вложени 7 832 949 лв., в това число по бюджета 6 647 242 лв., от които 2 200 000 лв. в резерв по реда на чл. 55 от ЗДБРБ за 2022 г. за неотложни потребности за извършване на текущи ремонти на улици и от сметки за средства от Европейския съюз в размер 1 185 707 лв.

В програмата са предвидени 206 840 лева за строително-монтажни работи на новостроящата се детска градина „Снежанка“, както и 56 600 лева за основен ремонт на оградата ѝ. Отделени са 15 900 лева за проектиране физкултурен салон в ОУ „Христо Ботев“ (с. Левка), 88 320 лева за подмяна на водопроводна мрежа в Свиленград, 381 194 лева за благоустрояване – изграждане на зелени площи, детски площадки, енергийна ефективност, 36 000 лева за закупуване на микробус в помощ на спортните клубове и т.н. За изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа са планирани 7 225 182 лв.

Отделени са и немалко средства за благоустрояване в селата. Част от тях ще бъдат изразходвани за ремонт на читалището в с. Младиново – 3 000 лева, за основен ремонт на съществуваща сграда и обособяването ѝ в Посетителски център в с. Мезек (проектиране и авт. надзор) – 600 лева, основен ремонт на част от път Сладун – Студена (9 км, проект и авт. надзор) – 33 900 лева и др.

Най-голям дял в бюджета имат разходите за функция „Образование“ – 13 071 575 лв. За социални дейности са заделени 3 311 014 лв., за дейност „Здравеопазване“ - 1 239 808 лв., за екология и озеленяване от ОП „Благоустрояване и озеленяване“ – 710 985 лева, а за култура, читалищно дело, музей – 827 143 лева. За спортните клубове е отделена сума общо в размер на 222 000 лв., от които за футболен клуб „Свиленград“ – 70 хил. лв., а за хандбалния – 40 000. Останалите 112 000 лв. ще се разпределят от Комисията по здравеопазване, социални дейности и спорт към Общинския съвет.

Предвидените в бюджета средства за организиране и провеждане на събитията в културния календар на общината са 70 000 лева, като най-много средства – 23 000 лева, са заделени за инициативите, свързани с Празника на града – 5 октомври. За фестивала на духовите оркестри и детски духови оркестри на 3 и 4 юли са предвидени 7 000 лева. По 5 хиляди лева ще бъдат дадени за „24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост“, Международния фолклорен фестивал „Песни и танци без граници“ (3 – 5 юни) и фестивала за поп и рок музика в хорови аранжименти „Хорове в поп и рок“ (26 – 28 ноември).

За спортния календар на общината пък през 2022 г. са заделени 18 000 лева, като най-много средства (4000 лева) са предвидени за домакинството ни на „Международен турнир по кикбокс за купа Свиленград“ през юни, за традиционната международна велообиколка „Европа на колела“ през май (3 000 лева) и 2000 лева за Общински турнир по футбол за купа „3 март“.

СМ