23
Вт, Юли
36 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Община Силенград кандидатства за финансиране на екокът за разделно събиране на отпадъци.

Ако проектът бъде одобрен, сумата за реализиране на идеята ще дойде от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. В рамките на Националната кампания „Чиста околна среда - 2022 г.“ и обявения конкурс на тема: „Обичам природата – и аз участвам “ община Свиленград е депозирала още едно предложение - за благоустрояване на дворното пространство в детска ясла „Пролет“.

Националната програма насърчава и инициативи на училища и детски градини, насочени към озеленяване, уроци и спорт на открито, екологично възпитание. От тази възможност са се възползвали ПГССИ "Христо Ботев“, детска градина „Слънце“ в Свиленград, ОУ “Христо Ботев“ в Левка. Центърът за специална образователна подкрепа „Стефан Василев“ в Свиленград има желанието да изгради „вкусна сетивна градина“, която стимулира сетивата и усъвършенства тяхното функциониране.

Община Любимец кандидатства за обновяване на съществуваща детска площадка и облагородяване на общински площи. Класираните най-оригинални и екологично познавателни проекти на общини ще получат по 15 000 лв. , а тези на училища, детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие- до 7 500 лв.

СМ