23
Вт, Юли
35 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

_Министърът на околната среда и водите обяви за защитен източен чинар, който се намира в землището на село Мезек.

Вековното дърво е на възраст около 150 години. Височината му е около 16 м, обиколката на ствола - 4,45 м.

Предложението за обявяване на вековното дърво за защитено е внесено в РИОСВ – Хасково от Община Свиленград.

С обявяването на дървета за защитени се забранява изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стъблата и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното им състояние.

След публикуване на заповедите в Държавен вестник, вековните дървета ще бъдат вписани в регистрите според изискванията на Закона за биологичното разнообразие и обозначени като вековни дървета, информираха от Министерството на околната среда и водите.

СМ