14
Нед, Юли
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Със символична първа копка на 18 март ще бъде поставено началото на строително-ремонтните работи по проект „Хабитат Сакар“. насочен към подобряване на състояниета на животински видове, обитатели на защитени зона от европейската мрежа Натура 2000, каквито са Сакар, Източни Родопи, река Марица.

Проектът се изпълнява от Сдружение „Асоциация наука за природата“ в партньорство с община Свиленград.

Церемонията ще се състои в землището на с. Димитровче. На мястото има изоставен бункер , който ще се превърне в убежище за прилепи.

В България се срещат 33 от 35-те вида прилепи в Европа, всички те са редки и защитени от закона видове. Единствените бозайници, които могат да летят , са полезнис това, че се хранят изключително с насекоми, голяма част от които са вредители. Унищожаването на естествените местообитания и убежища на прилепите, както и неконтролируемото използване на инсектициди, са причинили драстично намаляване на числеността им в много страни. Това налага и предприемането на спешни консервационни мерки за тяхното опазване, обясняват експерти.

Проектът на Сдружение „Асоциация наука за природата“ предвижда подобряване и на други подходящи местообитания за целевите видове – възстановяване на стари чешми, модифициране на стари и изоставени сгради, оформяне на естествени понижения в релефа, които улесняват придвижването на костенурките.

СМ