01
Пет, Мар
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

40 общини у нас ще се конкурират с проекти за 2,5 млрд. лв. евросредства. Сред тях е и Свиленград.

Финансирането идва по новата оперативна програма за регионално развитие. С парите ще се подпомогне реализирането на интегрирани териториални инвестиции. Водеща роля при предлагането на проекти ще имат местните заинтересовани страни. Предимство при оценяването на предложенията ще се дава на идеи, инициирани от повече от една заинтересована страна в съответния регион.

За първи път в програмния период 2021-2027 г. по регионалната програма освен публични администрации, потенциални бенефициенти , могат да бъдат и други заинтересовани страни на местно ниво, сред които граждански сдружения, неправителствени организации, представители на бизнеса.

От Хасковска област в списъка на 40-те средни и големи общини влизат също Харманли, Димитровград и Хасково, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

СМ