27
Пон, Май
20 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Националния археологически институт с музей при БАН отпечата поредния том „Археологически открития и разкопки “. В изданието е отделено място и на резултатите от спасителните проучвания в местността Куш тепе край с. Капитан Андреево. Те са представени от археолозите Борислав Бориславов, Велина Будакова и Галина Грозданова.

Обектът е регистриран при теренни археологически издирвания през 90-те години на ХХ в. от доц. д-р Красимир Лещаков. Спасителните археологически проучвания са проведени преди година съгласно договор между инвеститор в района и НАИМ – БАН.

 Куш тепе се намира на десния бряг на река Каламица. След предварително геофизично проучване там са открити находки от четири исторически периода. В разкритите 24 ями от ранната желязна епоха са намерени керамични съдове, прешлени за вретено, кремъчни артефакти, животински кости със следи от рязане и термична обработка, едно бронзово и две сребърни украшения за коса.

От ранножелязната епоха са оцелели цели съдове и фрагменти от тях, въглени и животински кости керамични печати за щампована украса, антрпоморфни фигурки, каменни хромели, части от ножчета.

Елинистическият период е представен от железен нож и монета, сечена до 168 г. пр. Хр.

В 30 ями в източния край на местността археолозите са регистрирали материали от Средновековието (XII – XIII в.) – монети, метални находки, керамика. Открити са цяла паница, украсена със сграфито техника, и стомна , приличаща на амфора, гърнетата с дръжки.

Според учените стратегическата височина край днешното с. Капитан Андреево е имала важна роля, включително при култови практики. В периода XII – XIII в. може да се допусне, че в непосредствена близост е съществувал обект със селищни характеристики. Каква е функцията на трите концентрични рова, ограждащи най-високата част на Куш тепе, е трудно да се определи категорично, поради почти пълното ѝ компрометиране от военните отбранителни съоръжения през втората половина на ХХ в., пишат археолозите.

СМ

На снимката: Една от находките - керамична паница