18
Чет, Юли
34 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет е обявила конкурси за две работни места в Транзитния център за бежанци в с. Пъстрогор.

Търси се младши експерт в отдел „Прием, настаняване и социални дейности“. Свободна щатна бройка за младши експерт има и в отдел “Производство за международна закрила и административни дейности “.

Кандидатите трябва да притежават образователно- квалификационна степен професионален бакалавър. Конкурсът включва решаване на тест и интервю.

Срокът за подаване на документи е 14 март, уточнява Агенцията.

СМ