19
Сря, Юни
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Договор за сертифициране на община с нулеви отпадъци подписа кметът на Свиленград арх. Анастас Карчев. Договорът се отнася до сътрудничество между Свиленград и Европейската организация за нулеви отпадъци и нейния обучителен център със седалище в Брюксел (Zero Waste Europe и Mission Zero Academy) в процеса за сертифицирането на общината.

Община Свиленград се ангажира, че до 2025 година ще въведе необходимите мерки, които ще й позволят да получи сертификат за община с нулеви отпадъци. Сътрудничеството включва консултиране на общината в различни дейности за осъществяването на плана за нулеви отпадъци като например: анализ и оценка на най-важните действия или състоянието в момента, набелязване на най-добрите практики и решения, достъп до обучения от Mission Zero Academy, които включват базови онлайн курсове относно различните аспекти на нулевите отпадъци, онлайн сесии с въпроси и отговори със специалисти по нулеви отпадъци, използване на система, която събира различни данни за отпадъците, извежда графики и онагледява напредъка във времето, свързване с други общини в програмата за сертифициране и други. Предвижда се и неколкократно одитиране на постигнатите резултати и цели.

След като бъде одобрена чрез одит, общината ще получи сертификат за първата в България община с нулеви отпадъци.

Основна цел на сертифицирането е постигането на 90% предотвратяване, повторна употреба, рециклиране, компостиране на твърдите битови отпадъци, така че не повече от 10% да остават за депониране.

До 2025 г. общината ще трябва да достигне до не повече от 99 кг годишно нерециклирани отпадъци на жител.