Общество
Инструменти
Шрифт

На 28 февурари съдия Живка Петрова встъпи в длъжност „Административен ръководител – председател“ на Районен съд – Свиленград за втори пореден мандат. Съдия Петрова бе избрана на 08.02.2022 г. с 8 „за“ от гласовете на членовете на Съдийската колегия.

Подписването на официалния акт за встъпване в длъжност се извърши в присъствието на Миглена Тянкова – администратвен ръководител – председател на Окръжен съд – Хасково.

Живка Петрова е встъпила в длъжност „съдия“ през 2007 г. в Районен съд – Пловдив. Тя има над 22 години юридически стаж, от които 14 години в органите на съдебната власт като съдия. Основният мотив на съдия Петрова за явяване в конкурсната процедура е работата й в този съд и е свързана с неговото развитие и авторитет, а от друга страна, е натрупала професионален и житейски опит в един от най-големите и натоварени съдилища в страната – Районен съд – Пловдив. Тя заема длъжността на „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Свиленград от 2016 г., а от 08.11.2021 г. изпълнява тези функции. Кандидатурата на съдия Петрова е подкрепена от Общото събрание на съдиите.