18
Чет, Апр
26 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Община Свиленград продължава набирането на кандидати за изграждане на жилища при облекчени условия. Това е новият модел на така наречените социални жилища, при който се учредява право на строеж без търг или конкурс, а еднофамилните жилища трябва да се изградят до 5 години.

Общината предостави безвъзмездно урегулиран имот за строителството на жилищата, изработи инвестиционните проекти и издаде разрешение за строеж. Всичко това значително ще облекчи семействата в бъдещото им изграждане на собствен дом. Жилищата ще са на два етажа и ще разполагат с дневна, кухненски бокс, санитарен възел и помощно помещение на първия етаж, а на втория етаж две спални, гардеробно, санитарно помещение и балкон. Застроената площ на всяко жилище е 57,00 кв.м и разгъната застроена площ от 121,80 кв.м.

Задължително условие за всички, които имат желание да се включат в процедурата, е да не притежават жилищен имот или да не са прехвърляли такъв последните десет години, както и доходите им да не са достатъчни да покриват наемните цени на свободния пазар или да придобият жилище.С Решение №781 от 22.12.2021 г. е изменена Наредба №7 на Общински съвет – Свиленград, с което е удължен срокът до 31.01.2022 г. за подаване на искания за картотекиране от лица с установени жилищни нужди по реда на чл.45а от Закона за общинската собственост.

Със същата промяна в Наредба №7 на ОбС – Свиленград бяха въведени и критерии за подбор на постъпилите заявления, свързани с броя на членовете на семейството, образованието и квалификациите на кандидатите, жилищните нужди и други. С приоритет ще бъдат млади семейства или семейства във фактическо съжителство, които вече трайно са се установили в общината.

Всички заинтересовани е необходимо да подадат до 31.01.2022 г. Искане за картотекиране и Декларация по образец в Общинска администрация-Свиленград, на гише „Център за информационно и административно обслужване на граждани”, за да бъдат картотекирани като нуждаещи се от жилище семейства и за да могат да участват в процедурата.

За повече информация: Дирекция „Общинска собственост и екология”, тел.0379/ 74 310 и 74 311.