26
Пон, Фев
26 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

32 779 820 лв. е безвъзмездната помощ, получена от бенефициенти в община Свиленград по европейски програми.

Данните се отнасят за периода 2014-2021 г., уточни Нели Канева, управител на Областния информационен център /ОИЦ/ в Хасково, който навърши 10 години от своето създаване.

Най-много договори- 85, са сключени по Оперативната програма „Иновации и конкурентноспособност“. 66 са договорите по най-популярната Програма за развитие на селските райони. По Програмата за развитие на човешките ресурси са изпълнени 16 проекта, по Програмата за регионално развитие- 10. Общият брой на договорите по 7 от всички 8 програми е 185. За сравнение- в Димитровград те са 189. По показателя обща стойност Свиленград е на трето място в Хасковска област- след общините Хасково и Димитровград. С трите договора по Оперативната програма за околната среда Свиленград държи първото място в областта в тази категория. В община Любимец са се възползвали от безвъзмездна помощ на стойност 8 318 108 лв. Общият брой на договорите по 3 програми е 65, най-много са по Програма за развитие на селските райони.

На среща с медии управителят на Областния информационен център представи програмите за следващия период до 2027 г. Приоритети в тях са стремежът към кръгова икономика, подобряване на транспортната свързаност, модернизация на образованието, насърчаването на заетостта. Европейският съюз ще продължи и подпомагането на нуждаещите се в страните-членки с храна и хигиенни материали, топъл обяд, пакети за новородени деца.

ОИЦ Хасково е част от изградената Мрежа от информационни центрове за популяризиране на кохезионната политика на ЕС в България, функционираща от началото на 2012 г. Основната дейност е активно да информира гражданите в област Хасково относно европейската политика на сближаване, възможностите за финансиране, да разпространява информация за постигнатите резултати по проекти, съфинансирани от фондовете на ЕС, както и да оказва техническа подкрепа на кандидатите и бенефициентите за работа с ИСУН/Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България/.

ОИЦ Хасково работи активно с общинските администрации в областта, бюрата по труда, Регионалното управление по образование, читалища, училища и НПО, така че информация относно възможностите за финансиране от фондовете на ЕС да достига до всички.

СМ

Снимка: Янко Найденов