14
Нед, Юли
18 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

58 семейства от Свиленградска и 30 от Любимецка общини ще получат по 300 лева за отопление, като изплащането на парите започва на 9-и декември т.г., съобщи Росица Христова, директор на Дирекция „Социално подпомагане“ в Свиленград.

Това стана възможно, след като Агенцията за социално подпомагане стартира кампания за предоставяне на еднократната финансова подкрепа за отопление от 300 лева на хора и семейства от уязвими групи за преодоляване на последиците от увеличаване на цените на горивата и извънредната епидемична обстановка. Новата помощ беше въведена от служебното правителство на 4 ноември, като по бюджета на Министерството на труда и социалната политика са заделени 15 млн. лв. за изплащането й. С нея ще бъдат подкрепени около 50 000 семейства в затруднено положение в страната през предстоящия зимен сезон.

Право на подпомагане бе разрешено на хората и семействата, които са получили отказ за отпускане на целева помощ за отопление за предстоящия зимен сезон поради превишаване на определения диференциран доход с до 30 лева или заради неизпълнение на изискването за 6-месечна задължителна регистрация като безработни, която обаче е активна към 1 ноември.

На тази подкрепа можеха да разчитат и хората, които отговарят на критериите, но не са подали своите документи в определения срок за подаване на заявления за помощ за отопление, който изтече на 31 октомври 2021 г. Този срок бе удължен до 23 ноември, за да декларират дохода си за 6 последователни месеца в периода 1 април до 30 септември 2021 година.

СМ