13
Съб, Юли
18 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Юрисконсултът на община Свиленград и началник на отдел „Правен” в ОбА Мариян Дервенков ще  участва днес в кариерен форум за професионална ориентация, съобщава сайтът на общинската администрация. Форумът се организира от Сдружение „Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС“ и Юридическия факултет на УНСС. Събитието е двудневно, от 16 до 18 ноември. 

Във форума ще се изявят 8 лектори, възпитаници на ЮФ на УНСС, успешно реализирали се в практиката, които да представят различни профили на юридическата професия като представители на различни правни служби: прокуратура, следствие, съд, адвокати, представители на Министерство на правосъдието. Своята дейност ще представят и 14 водещи компании в различни сфери, предоставящи юридически услуги или развиващи успешни юридически отдели.

Мариян Дервенков е избран като единствен представител на община да представи юридическата работа в общинската администрация, която е изключително разнообразна и динамична. Тя включва процесуално представителство на общината и кмета по граждански, търговски, административни, административно-наказателни и изпълнителни дела, съгласуване и изготвяне на индивидуални и общи административни актове, издавани от кмета на общината или упълномощени от него лица и др.

„Ежедневието ни сблъсква с различни казуси в различни правни отрасли. Практически се работи с почти цялата нормативна уредба, което е непосилна задача за сам човек и поради тази причина съм привърженик на екипната работа. Последната е изключително разнообразна – от подготовка на проект на подзаконов нормативен акт до жалби против наложени ПАМ принудително преместване на неправилно паркирано ППС”, коментира Дервенков.

През този месец излязоха резултатите от изпълнението на проект на Фондация „Институт за право и правосъдие”, гр. Хасково, с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор на местната власт за добро управление” в изпълнение на Договор № ВЕЕ.1033.20201202/ 09.12.2020г. за предоставяне на грант от Фондация „Америка за България”. На Община Свиленград бе дадена отлична оценка в областта на обществените поръчки и много добра оценка в областта на наредбите на общинския съвет.