28
Вт, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Свиленград фигурира в прословутия План за възстановяване и устойчивост на България, който вече е внесен от служебното правителство в Европейската комисия.

Заедно с 39 градски общини, в които има населени места с над 15 000 жители, Свиленград може да се включи в проект „Зелена мобилност“ . Това е пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност чрез мерки за развитие на екологични, безопасни, функционални и енергийно ефективни транспортни системи. Допустими бенефициенти ще бъдат партньорства на градски общини и оператори на обществения транспорт (включително междуселищен), действащи на съответната територия.

Дейностите на подкрепа включват доставка на автобуси, осигуряване на зарядни станции за превозните средства на обществения транспорт, инфраструктурни мерки за безопасна градска мобилност и разработване или актуализиране на генерални планове за организация на движението. Бюджетът на проекта е 51 млн. евро, който ще се разпределя на конкурентен принцип. От Хасковска област в тази програма са вписани също Харманли, Димитровград и Хасково.

Свиленград може да се възползва и от програмата „Модернизиране на образователните институции за по-привлекателна и качествена среда за учене и иновации“, се казва в Плана. Тя предвижда разширяване и осъвременяване на работата на Центровете за подкрепа на личностното развитие или създаване на Центрове за подкрепа на личностното развитие на деца и младежи в градовете, в които няма. Допустими кандидати на конкурсен принцип ще са още 22 общини, в които има поне 3 000 души на възраст от 10 до 29 г. В Хасковска област такива са и общините Димитровград и Харманли. Бюджетът е 16 млн. лв., а финансирането на проект е между 1.4 млн. лв. и 1.8 млн. лв.

В не по-малко от 250 общински администрации предстои дигитализация на масивите в общините, предвижда Планът за възстановяване и устойчивост. Ще бъдат дигитализирани актовете за гражданско състояние, които са на хартиен носител. В резултат на това въведение към края на 2025 г. гражданите и бизнесът ще могат за първи път да получават изцяло по електронен път 27 вида документи, свързани с раждане, брак, наследство и т.н.

Към малки общини е адресирана и Схемата за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура“. Предвижда се подкрепа за всички общини, които нямат активен фонд за финансиране на културни проекти на конкурентна основа. Обхватът на безвъзмездните средства е от 100 000 лв. до 200 000 лв. Бюджетът за подкрепа на общините е 42.48 млн. лв., в т.ч. 12.48 млн. лв. общинско съфинансиране. Схемите ще се администрират от Национален фонд „Култура“ в периода 2022-2026 г.

Европейската комисия има време до 15 декември да каже дали Планът отговаря на критериите, за да бъде финансиран. С проектите и механизмите в него България може да получи почти 13 млрд. лв. за следкризисно възстановяване. В плана са записани около 59 инвестиционни мерки и 46 реформи. Те ще служат както за укрепване на икономическата и социална устойчивост, така и за възстановяване на икономиката и за повишаване на дългосрочния ни потенциал. СМ