17
Пон, Юни
25 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Помощ за интеграцията на бежанци ще предоставят от фондация „Мисия криле“ в Стара Загора. Според фондацията непознаването на езика, местната култура и институционална система води до почти пълна изолация на бежанците и мигрантите в страната, и в частност в Хасковска област, без значение какъв е правният им статут.

Пандемичната обстановка допълнително затруднява тези деца и възрастни и препятства достъпа им до услуги. Това до голяма степен влошава тяхното качество на живот и ги поставя в ситуация на риск по отношение на различни аспекти на ежедневието. Много кръгове – работодатели, наемодатели, дори представители на институции нарушават техни базови човешки права.

Сега приблизително 350 лица ,търсещи или получили отказ от предоставяне на международна закрила, живеещи в общините Харманли, Свиленград, Димитровград, Гълъбово, Стара Загора и Нова Загора ще получат подкрепа в информационни дейности и обучения, консултативна помощ в правни процедури, с цел тяхното активиране в управление на собствения им живот и животът на общността. Повишаването на осведомеността, подобряване уменията на бежанците и мигрантите да упражняват своите права ще ги стимулира да участват в икономическия и обществения живот на местните общности, смятат във фондацията.

Наскоро чужденци, заселили се в община Свиленград, бяха обект на изследване за въздействието на миграцията върху интеграцията и местното развитие. То се провежда от Центъра за европейски бежански, миграционни и етнически изследвания при Нов български университет-първата академична организация в България с богат национален и международен изследователски опит в тази сфера. Проучването се прави в планински и селски райони в 10 държави в ЕС и ще продължи до 2023 г .

На снимката: Почти всеки ден, когато е хубаво времето, групи от афганистанци, настанени в транзитен център край с. Пъстрогор, отдъхват в тревните площи на градския парк, където хапват и пийват на чист въздух.

СМ