23
Вт, Юли
35 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

6 общини в Хасковска област фигурират в актуалния списък на общините, въвели задължително предучилищно образование за 4-годишните деца. Сред тях е и община Любимец, уточняват от Министерството на образованието и науката.

Общинският съвет в Любимец през месец юли даде съгласие за въвеждане на задължително предучилищно образование за децата на 4-годишна възраст в детските градини на територията на общината от учебната 2021/2022 г. Мярката е част от националната програма за ефективно включване на повече деца в образователната система. Изследванията показват, че децата от уязвими групи, които са започнали да посещават детска градина по-рано, имат много по-малко дефицити в знанията, по-голяма част от тях достигат до гимназиален курс и отпадат по-рядко от образователната система.

Съгласно промяната в Закона за училищното и предучилищното образование (в сила от началото на 2021 г.) предучилищното образование е задължително от учебната година, която започва в годината на навършване на 4-годишна възраст на детето. Родителите избират някоя от формите (целодневна, полудневна, почасова ), а държавата и общините се задължават да осигурят условия за обхват на децата в детските градини и групите за предучилищно образование.

В национален мащаб досега само 96 общини са въвели тази новост, съобщават от МОН.СМ