19
Пет, Апр
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

По искане на омбудсмана Дияна Ковачева Конституционният съд е разгледал предложенията ѝ да бъдат обявени за противоконституционни нормите на 234г,ал.3 от НК, на чл.242, ал.8 НК, на чл.280, ал.4 НК и на чл.281,ал.3 НК. Конституционният съд единодушно е приел, че посочените норми противоречат на Конституцията на Република България, както и на Правото на Европейския съюз, което е задължително за България след присъединяването ѝ към съюза от 01.01.2007 г.

Водещо за конституционните съдии е позоваването на решението по дело С-393/2019 на Съда на ЕС в Люксембург, образувано тогава по искане на свиленградския адвокат Иван Иванов и отправено до СЕС от Пловдивския апелативен съд. Съдът в Люксембург реши, че отнемането на превозните средства на трети добросъвестни лица, когато с тях се извършва контрабанда на стоки, противоречи на Правото на Европейския съюз. Във връзка с решението по това дело Общото събрание на наказателната колегия на ВКС е направило задълбочено обсъждане и е приело, че и други текстове от НК, предвиждащи конфискация на средството за извършване на престъплението, противоречат както на Правото на ЕС, така и на Конституцията на Република България. Още тогава адв. Иванов прогнозира, че това решение ще породи и други значими последици, а именно, че ще се стигне до радикални промени в наказателното право и конфискацията на вещи, които не са собственост на извършителя на престъплението, няма да бъде възможна в бъдеще и по-конкретно по посочените в решението на КС текстове от НК. Тази теза бе споделяна през годините и от някои други юристи от Свиленград, но до този момент нямаше произнасяне от върховна юрисдикция.

След постановеното решение на Конституционния съд няма да бъде възможна конфискацията на МПС, когато собственикът не е наясно със ситуацията в случаите на каналджийство, на возене на нелегални, на контрабанда на стоки, както и на нарушения по чл.234г, ал.3 ЗДвП- когато с чужда кола се извършва таксиметров превоз /срещу заплащане/, без знанието на собственика на автомобила.

За обуславящото решение на Съда на ЕС в Люксембург пръв писа вестник „Старият мост“ в своя авторска публикация, която бе първа по рода си за Европейския съюз, имайки предвид, че решенията на СЕС разпростират действието си върху територията на целия Европейски съюз и присъединените държави-членки. Настоящото решение на Конституционния съд на Република България само затвърждава прогнозите за развитието на правото, отразени в предходните публикации на „Старият мост“.