13
Съб, Юли
18 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Три незаети щатни бройки е обявило Регионалното управление на образованието в Хасково за община Свиленград в навечерието на новата учебна година. Учител целодневна организация на учебния процес /ЦДО/ се търси за Начално училище „Христо Попмарков“ в Свиленград. Същото училище има нужда и от образователен медиатор по проект „Подкрепа за успех“. Медиатор по този проект се търси и за ОУ „Христо Ботев“ в с. Левка.