21
Пет, Юни
21 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Сдружение „ Зелени Балкани“ съвместно с Историческия музей в Свиленград и неправителствената организация от Турция Association of Back to Nature Youth and Sport Club организират младежка международна конференция, посветена на биоразнообразието, културата и историята в обхвата на инициативата“ Европейски Зелен Пояс.“

Поводът е Денят на Зеления Пояс - международно трансгранично сътрудничеството, което традиционно се чества през септмври в различни европейски страни. Това са държави, които в недалечното минало са били от двете страни на ,,Желязната завеса“, разделяща Европа на два враждуващи блока. Границата, разделяла континента на Източен и Западен, и ограниченият достъп до района обаче са спомогнали в тези територии да се съхранят изключително биоразнообразие и култура. Днес тези територии са обединени в европейската инициатива.

Европейският Зелен Пояс формира 1 500 км дълъг паневропейски екологичен коридор по протежение на бившата „Желязна завеса“ от Баренцово море на север до Средиземноморския юг на Европа и Черноморското крайбрежие, съхраняващ изключително биологично разнообразие. Балканският Зелен пояс обхваща южната част на Европейския Зелен Пояс, който се простира на територията на 9 страни.

Конференцията ще се проведе на 24 и 25 септември в Свиленград.

Районът на Сакар планина, попада както в Зеления Пояс, така и в европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“. Територията на Сакар е емблематична за опазването на белошипата ветрушка – изключително рядка птица. Видът наскоро бе възстановен, като гнездящ в България именно в този район, в рамките на проект на Зелени Балкани, изпълняван по Програма LIFE на Европейския Съюз, припомнят от сдружението.

Целта на конференцията е да представи усилията на млади учени, работещи в обхвата на Европейския Зелен Пояс, по граничните зони на България, Турция и Гърция.

Всеки от участниците ще информира за резултатите от своята работа в областта на биоразнообразието и природата, културата и историята. Конференцията цели да привлече вниманието на широката общественост към съхранената и неповторима природа, към културата и историята в Европейския Зелен Пояс, да с засили обществената осведоменост и познание относно Зеления Пояс, както и да подобри и трансграничния обмен и сътрудничество, да спомогне за развитието на културно-историческия, винен и екотуризъм в граничния район.

Конференцията е включена в официалната програма по случай честванията на деня на Свиленград на 5 октомври 2021 година.

Във връзка с епидемичните изисквания свързани с Ковид-19 в България, е възможно конференцията да се проведе он-лайн, съобщават организаторите, които планират и съставяне на издание от представените доклади.