26
Пон, Фев
26 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Резултатите от изпитите от националното външно оценяване са обявени на електронната страница https://priem.mon.bg

. Всеки ученик има достъп до нея с входящия си номер и уникалния идентификационен код, вписани в служебната бележка, издадена от училището. В периода 05.07 – 07.07.2021 г. се подават заявления за участие в първи етап на класирането за профили и професии по утвърдения държавен план-прием, съобщават от Регионалното управление на образованието- Хасково.

Подаването на заявление за участие в първи етап на класиране за приемане в VІІІ клас за учебната 2021/2022 г. се извършва онлайн на същата платформа. В случай, че нямате техническа възможност да подадете заявление онлайн, можете да се обърнете към училището, в което завършвате седми клас, за да ви бъде оказана помощ. Всяко училище, в което се провежда обучение в седми клас, ще има оборудвано помещение, в което можете в рамките на работното време на училището да получите помощ и технически средства за участие в първо класиране не по-късно от 07.07.2021 г., обясняват експертите.

Който няма възможност да кандидатствате онлайн от дома си или от училището, в което завършва седми клас, може да го направи на хартиен носител в училище-гнездо, при строго съблюдаване на изискванията, посочени в заповедите на министъра на здравеопазването. Поради сложната епидемиологична обстановка подаването на заявления на хартиен носител трябва да става само при невъзможност да и се използват възможностите за онлайн кандидатстване.

Училището в Свиленград за подаване на документи на хартиен носител за участие в класирането е ОУ „Ив. Вазов” , а в Любимец- СУ „Ж. Терпешев”. Работното време на комисиите е от 8.30 до 17.00 ч. Списъците с приетите ученици на първо класиране се обявяват до 13.07.2021 г.

СМ