19
Нед, Май
24 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Близо 270 000 лв. за училища и детски градини в Свиленград и Любимец отпусна правителството на последното си заседание

Община Свиленград получава допълнителен финансов трансфер от държавния бюджет за нуждите на образованието.

Постановлението на Министерския съвет е гласувано на едно от последните заседания на правителството, което подаде оставка.

Сумата от 94 174 лв. е предназначена за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата.

За община Любимец тази сума е в размер на 41 134 лв. Там отиват и 134 318 лв. като допълнително финансиране за издръжка на паралелка за придобиване на квалификация по защитени специалности, за които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

В национален мащаб по бюджетите на общините са разпределени 34 34 516 864 лв. Средствата са по програмите на просветното министерство за улесняване на достъпа до образование и за приобщаващо образование. СМ