17
Пон, Юни
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Свиленград е сред 40-те общини, включени в Програмата за развитие на регионите 2021-2027 , която предстои да бъде официално изпратена до Европейската комисия.

Приоритет на програмата е интегрираното териториално развитие на регионите с бюджет от над 2,5 млрд лв. В Хасковска област достъп до нея ще имат и общините Харманли, Димитровград и Хасково.

Ще бъдат финансирани инфраструктурни проекти в областта на здравеопазването, образованието, социални дейности, култура, спорт, туризъм, културно наследство и др. Ще се подкрепят и мерки за зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства, за насърчаване на икономическата активност.

Цялата програма, която има три приоритета, е на стойност близо 6,7 млрд. лв, които ще бъдат вложени до 2027-та г. Тя е разработена с цел да се постигне балансирано териториално развитие между регионите, преодоляване на демографските проблеми и обезлюдяването на територии в страната.

Всички проекти, които ще се изпълняват, трябва да са в съответствие с плановете за интегрирано развитие на общините, посочват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Тези стратегически документи определя актуалните проблеми, нуждите и потенциала за развитие на региона .

Планът за интегрирано развитие на община Свиленград за периода 2021-2027 г. бе представен на обществеността на публично обсъждане на 17 март.

СМ