21
Вт, Май
22 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

През 2020 г. община Свиленград се стопи със 141 души, Любимец – с 64 Демографската криза в общините Свиленград и Любимец продължава и през 2020 г.

Това сочат последните данни на Националния статистически институт (НСИ). През миналата година Свиленградската се е стопила със 141 души, като населението вече е 21 154 души, от които 10 432 мъже и 10 722 жени. Жителите на селата са 4 046, а на града – 17 108.

Любимец пък е намалял с 64 души през изтеклата 2020 г., като в общината живеят 9 021 души, от които 4 495 мъже и 4 526 жени. Жителите на селата са 2 198, а на града – 6 823.

За сравнение в община Свиленград през 2019 г. са регистрирани 21 295 жители (10 500 мъже и 10 795 жени), през 2018 г. те са 21 613 жители (10 689 мъже и 10 924 жени), през 2017 г. - 21 969 жители (10 874 мъже и 11 095 жени), през 2016 г. - 22 234 души (10 988 мъже и 11 246 жени), а през далечната 2010 г. - 23 867 жители (11 736 мъже и 12 131 жени).

Данните от статистическия институт сочат, че през 2019 г. в община Любимец са живеели 9 085 души (4 544 мъже и 4 541 жени), през 2018 г. - 9 217 души (4 602 мъже и 4 615 жени), през 2017 г. - 9334 души (4 665 мъже и 4 669 жени), през 2016 г. - 9 448 души (4 710 мъже и 4 738 жени), а през 2010 г. - 10 273 (5 040 мъже и 5 233 жени).

От няколко години насам за пръв път механичният прираст в двете общини е положителен, показва още справката на НСИ. Лани от община Свиленград са се изселили 357 души/ 172 мъже и 182 жени/ , а заселелите се 429/ 209 мъже и 220 жени/.

Община Любимец през изтеклата година са напуснали 149 жители – 76 мъже и 73 жени. Заселилите се пък са 174, от които 80 мъже и 94 жени.

Каква е демографската картина в останалите общини в областта? Към 31 декември 2020 г. населението в община Хасково е 84 862 души, Димитровград – 45 650, Харманли – 24 529, Тополовград – 9 384, Симеоновград – 8 923, Минерални бани – 6 461, Стамболово – 6 142, Ивайловград – 5 474, а Маджарово – 2 025 души.

От НСИ отчитат още: продължава процесът на намаляване и застаряване на населението; задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението; намалява броят на живороденитe деца и коефициентът на обща раждаемост; намалява броят на умрелите лица, но коефициентът на обща смъртност нараства; намалява детската смъртност; увеличават се броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите; увеличава се очакваната средна продължителност на живота.

Диляна ЦВЕТКОВА