17
Сря, Апр
28 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Любителският риболов се забранява от 15 април до 31 май, гласи заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

Забраната е на основание Закона за рибарството и аквакултурите и се прилага ежегодно през размножителния период на пролетно-летните видове. Изключение от правилото са някои видове риба, чийто улов е бил преустановен по-рано. Това са щука и распер, забранени до 1 май, и бяла риба - до 15 май.

Освободени за риболов са три язовира в област Хасково, сочи министерската заповед. Това са яз. Корен, община Хасково, яз. Доситиево и яз. Орешец, община Харманли.

Само за членовете на ловно-рибарското дружество в Свиленград пък е разрешен риболовът в три язовира, собственост на дружеството, съобщи председателят му Петър Вангелов - яз. „Мелницата“ край Студена, „Кавак дере“ край Свиленград и „Кюи дере“ край Райкова могила.

По време на забранителния период контролът по водоемите ще бъде засилен, подчертаха от ИАРА-Хасково. На нарушителите ще бъдат съставени актове. Санкциите за бракониер с въдица са от 1 500 лв. до 3 000 лв., а за „мрежарите“ - от 3 до 6 хил. лв.