27
Пон, Май
20 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Агенцията по заетостта приема заявки от работодатели, които желаят да получат финансова подкрепа при наемането на безработни лица

До 2 април 2021 г. вкл. работодателите могат да подават документи в бюрата по труда за ползване на преференции по насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица, регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта.

Националния план за действие по заетостта за 2021 г. предвижда субсидиране на заетостта на поне 1965 новоназначени безработни лица и над 200 наставници .

Ежемесечно ще се изплащат до 630 лв. за трудово възнаграждение и дължимите осигурителни вноски за всяко наето безработно лице за стажуване или чиракуване, или което е с престой в бюрото по труда над 6 месеца, на възраст до 24 години или над 50 години, с основно и по-ниско образование, безработни майки с деца до 5 години и други. Насърчителните мерки предлагат варианти за работа на пълно или непълно работно време. Продължителността на осигуряваната заетост и периода на субсидиране варира от 3 до 12 месеца.

Съгласно закона за насърчаване на заетостта бюрата по труда ще оценят до 7 април 2021 г. подадените заявки по утвърдени критерии и ще одобрят работните места, които могат да се субсидират в рамките на наличния финансов ресурс.

Извън посочената процедура работодателите могат да кандидатстват и за други преференции за наемане на работа на определени групи безработни, а също за провеждане на професионално обучение на безработни лица и обучение по ключови компетентности на заети лица в микро, малки и средни предприятия.

СМ