Общество
Инструменти
Шрифт

Детска площадка в с. Димитровче ще изгради Общината.

В зелената зона в центъра на селото за децата ще има люлки, пързалки и други съоръжения за игра. Те ще бъдат монтирани върху ударопоглъщаща настилка от плочи. Ще бъдат поставени градински бордюри. Планирано е да бъде закупено и ново парково обзавеждане - пейки с облегалки, метални кошчета за отпадъци. На информационна табела ще бъдат изписани указания за безопасното използване на площадката.

Нова детска площадка ще има и в с. Левка, в близост до кметството и читалището. Ще бъде обновен и кътът за отдих.

Средствата идват от европейската Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския земеделски фонд. Общата сума за двата обекта е 28 404 лв.

В с. Сладун предстои текущ ремонт на сградата на кметството. Прогнозната стойност е 14 500 лв.

Ще бъде ремонтирана и сградата на кметството в с. Мустрак. Прогнозната стойност е 30 хил. лв, а срокът за изпълнение – 60 календарни дни.

Общината е планирала и ремонтни работи на кметството в Левка. Частично обновление ще има и на читалище „Отец Паисий -1925”. Общата сума е 4 666 лв. Фирмата изпълнител ще има на разположение един месец.

Предвиден е също текущ ремонт на занималнята и кухнята в детска ясла „ Пролет“ в Свиленград, който ще подобри условията за малчуганите и персонала.

СМ