15
Съб, Юни
31 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Инвестиции за близо 6,7 млрд. лв. предвижда проектът на Програма за развитие на регионите в периода 2021-2027 г., разработен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Eдин от приоритетите на програмата е интегрирано териториално развитие на регионите, който е с бюджет от 2,461 млрд. лв. Достъп до него ще имат 40 градски общини, сред които Хасково, Димитровград, Харманли и Свиленград. Средствата са предназначени за инвестиции в инфраструктурни проекти в областта на здравеопазването, образованието, социални дейности, култура, спорт, туризъм и културно наследство, жилищно настаняване, енергийна ефективност и обновяване на жилищни и обществени сгради, подобряване на градската мобилност, ремонт на пътна инфраструктура. Ще се финансират и мерки за зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства, насърчаване на икономическата активност и др.

С изпълнението на Програмата за развитие на регионите се цели постигане на балансирано териториално развитие, справяне с проблемите, свързани с демографските дисбаланси в страната, икономически растеж и създаване на привлекателна среда за живот.

Преди официалното изпращане на проекта на Програма за развитие на регионите 2021-2027 г. за одобрение от страна на Европейската комисия, МРРБ организира обществено обсъждане и обществени консултации, съобщиха от министерството.

СМ .