03
Пет, Фев
22 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

150 млади черни тополки растат край река Синаповска в защитената зона „Сакар“. Дръвчетата са осигурени от разсадника на Държавното горско стопанство в Свиленград.

Акцията по залесяването бе организирана от Българското дружество за защита на птиците, което преди това инициира кампанията „Дари гора за орела“. Събрани бяха 2300 лв. за създаването на крайречна гора – бъдещ дом за малкия креслив орел, който е вписан в Червената книга на застрашени от изчезване видове. Тополата заедно с брястът и елшата са предпочитаните дървета, на които малкият креслив орел прави гнезда.

С част от събраните средства е закупена техника, защитни мрежи за младите дръвчета, направена е ограда и е осигурен транспортът на доброволците, участващи в засаждането на фиданките.

Благодарение на даренията през следващите две години е гарантирана и грижата за младата тополова гора, казват природозащитниците.