29
Сря, Май
16 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Централната фасада на ОУ „Иван Вазов” в Свиленград вече има нов облик – стенопис с образа на две белошипи ветрушки. Графитът представя един от най-редките видове птици в България и емблематичен вид за района на Свиленград.

Инициативата е част от проект на сдружение Зелени Балкани, който има за цел да популяризира най-голямата в света екологична мрежа – европейската, от която част е и България.

Белошипата ветрушка е един от видовете, предмет на опазване в европейската еко мрежа. До неотдавна той беше изчезнал за страната вид. Наскоро белошипата ветрушка се „завърна“ в страната, след започване на консервационна програма на Зелени Балкани, реализирана в периода 2013 – 201 7г. Работата по това завръщане бе осъществена съвместно с испанската организация Dema и немската EURONATUR. Днес белошипите ветрушки наброяват до 40 двойки, които гнездят в Модула за адаптация в село Левка.

Изпълнители на графита са художниците на „140 идеи” (Венцислав Йосифов, Иво Илиев) – едни от известните творци, рисуващи графити, в страната.

„Ние със Зелени Балкани работим за една и съща кауза – запазена природа и активно гражданско общество – ето защо се радваме на възможността да участваме в изпълнението по изрисуване на белошипата ветрушка именно върху фасадата на училище,” заяви Венцислав Йосифов.

СУ „Д-р Петър Берон” в Свиленград вече беше изрисувано с графити на защитени видове, част от екологичната мрежа Натура 2000. А сега заедно с ОУ „Иван Вазов” двете наши училища са първите от поредицата сгради в пет града, които ще бъдат изрисувани с емблематични за съответните регион видове от европейско природозащитно значение. Сред тях е и сграда на EVN в Пловдив, като още се уточняват сградите, които да бъдат изрисувани във Варна, Стара Загора и Бургас. Впрочем, първата белошипа ветрушка долетя от юг в Левка на 11 февруари, което е най-ранното пристигане, регистрирано у нас

. СМ