23
Вт, Юли
40 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Готвят мащабна програма за почистване на речни участъци

4, 5 млн. лева отпусна Министерският съвет за  Капитан Андреево. Парите се дават за непредвидени и неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

Сред тях са средства за корекция на река Марица в участъка Капитан Андреево - граница. За реконструкция на част от корекция при левия приток- река Хаяз, в землището на с. Капитан Андреево е определена сумата 4 125 134 лв. За реконструкция и възстановяване на отводнителна помпена станция „Капитан Андреево 1“ са отделени 400 623 лв.

Впрочем, на свое заседание на 16 октомври 2019 г. Правителството реши да отпусне 1 720 000 лв. по бюджета на Агенция „Митници“ за реализирането на проект „Изграждане на съоръжения за отвеждане на високи води на р. Хаяз при ГКПП Капитан Андреево, за което „Старият мост“ писа. Тогава бе посочено, че реализирането на инвестиционното намерение ще осигури: предотвратяване на наводненията на ГКПП „Капитан Андреево“; предотвратяване спирането на работата на пункта при интензивни валежи; формиране на висок повърхностен отток от р. Хаяз. Реализацията на проекта ще подобри екологичното състояние на района, като това ще се впише в програмата за подобряване на техническата инфраструктура в района на ГКПП „Капитан Андреево“. Дали средствата са усвоени и реализиран ли е проектът не е известно.

Допълнителните разходи сега са по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите, гласи постановлението на МС.

Междувременно стана известно, че областната администрация в Хасково подготвя мащабна програма за почистване на речни участъци. Съгласно Закона за водите документът се разработва от междуведомствена комисия. Програмата обхваща 8 общини на територията на област Хасково. Целта е поддържане на нормалната проводимост на речните легла извън границите на населените места, изземване на натрупали се наноси в границите на урбанизираните територии.

В участъка от новия до стария мост в Свиленград се образуват острови, които обрасват с храсти. Такава е ситуацията и в 1027-метровия участък между жп моста и стария мост. Отлаганията от земни маси ще нарушат проводимостта на речното корито, е посочено в програмата. От възстановяване на коритото се нуждае и река Канаклийка в района след моста на промишлена зона до автомагистрала „Марица“, и след моста към гробищния парк до жп линията за Турция.

1500 м е дължината на участък от река Ченге дере в землището на с. Чернодъб, чието корито сега е обрасло и затлачено. При проливни дъждове се заливат земеделски земи и път. Дерета в Мезек край пътя за крепостта, за гробницата и с. Сива река също подлежат на разчистване от растителност и изземване на инертни материали.

Блатна растителност е обхванала река Лозенска - от пътя, свързващ Любимец със Свиленград, до вливането и в Марица. При високи води има опасност от разрушаване на десния бряг на река Бисерска и подкопаване основите на помпените станции Лозен и Белица. Обрасло с храсти е коритото на река Белишка в района след жп моста до вливането и в Марица. Премахване на треви и храсти се налага и в коритото на селската река преди с. Малко градище.

Някои от речните участъци попадат в териториите на защитени зони от европейската мрежа „Натура 2000“, която цели запазване на ценни природни местообитания и на дива флора и фауна. Съгласно законовата уредба сега предстои изработване от експерти на екологична оценка, в която да се анализират вероятните въздействия върху околната среда от бъдещи инвестиционни предложения, очертани в рамката на областната програма.

СМ

Снимки архив в. "Старият мост": Наводнение на ГКПП Капитан Андреево през м. януари 2016 г.