Общество
Инструменти
Шрифт

Община Свиленград получава от държавния бюджет допълнителен трансфер от 270 хил. лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Сумата е одобрена на последното заседание на Министерския съвет.

Средствата са предназначени за СУ „Д-р Петър Берон“, което бе одобрено още на в първия етап на STEM програмата на Министерството на образованието и науката. Училището бе класирано в така наречената голяма категория – с над 300 ученици.

Финансирането ще подпомогне изграждането на училищни STEM центрове в учебните заведения. STEM (Science, Technology, Engineering, Math) най-общо означава Наука, Технология, Инженерство, Математика. Като учебна програма STEM е основана на идеята за фокусирано обучение по четирите направления в интердисциплинарен и приложен подход. Вместо да се преподават четирите дисциплини като отделни предмети, програмата ги интегрира на базата на реално приложение. Това, което отличава STEM от традиционното образование и наука, е смесената учебна среда, която демонстрира на учениците как научният метод може да бъде приложен в ежедневието.

В Хасковска област пари по тази програма получават и общините Хасково, Димитровград и Харманли.