27
Вт, Фев
22 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Моля чрез Вашия вестник „Старият мост“ да намери решение един наболял проблем, който многократно е поставян пред съответната инстанция, но без резултат, незнайно защо. А той с лекота може да бъде отстранен при добро желание.

Теренът на с. Мезек е наклонен и дъждовни и снежни води се стичат в долния край на селото. На пътя за гробницата от първата улица /отдясно/ се събира вода при дъжд и сняг и залива асфалтовото платно, като носи кал и пясък, и това създава неприятна гледка. На времето, когато е асфалтирана улицата, е имало шахта с метална решетка и е отвеждала тази вода към близкия мост. Строителят на пътя за гробницата е предвидил мост, който да поеме водата от улицата и от близките дворове.

По настояване на г-жа Живка Мутафчийска /живуща в гр. София/, чиято крайна къща е до моста, и с писането й на писма до различни инстанции е взето решение от неизвестно за мен лице и е наредено да се направи около 15 м бордюр върху асфалта на улицата, по която тече водата. Този бордюр е изграден през лятото на 2020 г. и отстои на 2 м от стария, който с годините е покрит с наноси пясък. Предполагаме, новият бордюр е направен с цел да не позволява на водата да отива по посока към моста. Така насочена, тя се разлива вдясно и вляво по асфалта . Трупат се пясък, пръст, всичко е във вода – гледката е неописуема. Водата продължава по асфалтирания път за Свиленград и на около 100 м от табелите за гробницата до бившето ТКЗС се събира в локви и залива два парцела, моя собственост – I и II в кв. 13 по плана на с. Мезек.

Категорично не съм съгласен, защото земята ми така се заблатява. Предлагам решение на този проблем: Да се почисти от наносите до асфалт посочената улица. Да се направи просека напречно на улицата в долния край, където се свързва с пътя за гробницата в близост до старата шахта. Да се направи канал от бетон, да се покрие с решетки и да отвежда водата до предвидения мост. Така направеният канал периодично ще се почиства при затлачване. Това е решението на този проблем и последиците от него.

С проливните дъждове тази седмица положението стана още по-нетърпимо.

Молим за съдействие от съответните органи.