Общество
Инструменти
Шрифт

През миналата година в Свиленградската община 60 двойки са сключили граждански брак, съобщиха от отдел ГРАО на ОбА. В сравнение с 2019 г. те са с 25 по-малко.

В Любимецка община също се наблюдава спад, като съотношението е 22 срещу 17 бракосъчетания.

През 2020 г. разводите представляват 50 % от сключените бракове. В Свиленградската общине те са 30, в Любимецката – 9. По данни на Районния съд 20 от 39 -те бракоразводни дела са по взаимно съгласие.

СМ