29
Сря, Май
16 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Във връзка с определяне на дейността по предоставяне на „Топъл обяд” като местна дейност, Община Свиленград обявява прием на заявления за включване в услугата "Топъл обяд" ,за кандидатстване по процедура BG05FM0P001-5.001 „3.1- "Топъл обяд" в условията на пандемия от COVID-19“, финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020.

Необходимо да бъдат идентифицирани 500 потребители на територията на община Свиленград, които принадлежат към целевите групи, в обхвата на мярката. Това са:

- Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

- Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

- Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

В условията на извънредна ситуация, за да се гарантира, че помощта ще достигне до най-засегнатите от кризата, общината ще идентифицира най-нуждаещите се лица, като за целта ще се използват всякакви източници на информация – заявления, сигнали на граждани, отворена телефонна линия на община Свиленград- 080011379, тел: 0379 74365; 0379 71905; информация от Регионалната здравна инспекция за лица, поставени под задължителна карантина, информация от доставчици на социални услуги и институции и др.

Принадлежността на идентифицираните от общините лица към допустимата целева група ще се потвърждава от съответната ДСП в рамките на служебните ѝ задължения. 

Лица, жители на Община Свиленград, могат да подадат заявления за идентифициране към целевите групи и включване в операцията „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“ от 14.01.2021г..до 22.01.2021г. в Център за административно и информационно обслужване в Общинска администрация Свиленград, при кметовете и кметските наместници по населените места в Общината.