30
Чет, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

С постановление на Министерския съвет община Свиленград получава 15 500 лв. за възстановяване на разходи, направени за осигуряване на противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19.

5 000 лв. за същата цел са определени за община Любимец.

В национален мащаб одобрените допълнителни трансфери за 2020 г. за общините, наложени от пандемията, са в размер на 15 млн. лв.

С друго решение на кабинета финансово се осигуряват дейности по национални програми за развитие на образованието. За реализиране в училищата на програмите „Иновации в действие“, „Без свободен час“ в бюджета на община Свиленград влизат допълнително 6 590 лв.