28
Вт, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Министерството на околната среда и водите одобри план за действие за опазване на белошипите ветрушки, разработен от „Зелени Балкани“. Документът поставя рамка за опазване на тези редки соколчета и техните местообитания - 2021 – 2030 г.

Предвидените мерки имат ключово място в изпълнението на проект „Живот за белошипата ветрушка“, който се изпълнява сега с подкрепата на европейската програма LIFE. Чрез изградения модул за освобождаване и адаптация на белошипите ветрушки край с. Левка ще продължи пускането сред природата на млади птици. Досега през него са преминали 428 птици, които се размножават на място в колонията или се разселват на други подходящи места.

Природозащитниците обмислят създаване на нови местообитания, географски отдалечени от Левка. Целта е да се формират 5 района, обитавани от поне 250 птици. За изпълнение на 10 - годишната програма „Зелени Балкани“ ще работи съвместно с организациите EURONATUR /Германия/ и DEMA / Испания/.

Белошипата ветрушка е включена в Червената книга на България в категорията критично застрашен вид. Освен в Левка, единствените известни гнездови находища в България са край Бургас. Сакар е най-перспективният район за възстановяване на популацията, казват експерти. В продължение на няколко години в района на Левка са почистени над 18 хектара пасища и съседните им землища. Пасищата са почистени от храстова растителност, дърветата са подкастрени и изчистени от мъртви клони в основата си, а тревата е окосена. По този начин птиците по-лесно ще намират плячката си. В района на Левка „ Зелени Балкани“, кооперирани с местни фермери, отглеждат коне от автохтонната каракачанска порода. Като пасат, конете осигуряват подходящо тревно покритие за намиране на храна от птиците, а освен това предотвратяват появата на ерозия.

Друга грижа за малките соколчета е осигуряване на значително по-безопасна електропреносна мрежа. Полевите проучвания показват, че осигуряването на изкуствени структури за гнездене на белошипи ветрушки е стара и традиционна практика за района на Сакар. Възрастен човек от с. Маточина разказва на природозащитниците, че в миналото, при строеж на нова къща във всеки ъгъл на покрива са поставяни глинени гърненца с отвора навън, за да могат, „онези малките соколчета да се заселят“. Който е съпричастен към опазването на природата, може да сложи гнездови кутии при ремонт на покривните конструкции на своята къща, ферма, работилница, селскостопанска постройка. Така и местните жители могат да подпомогнат укрепването на колониите на белошипите ветрушки, казват от „Зелени Балкани“.

Златка Михайлова