22
Сря, Май
21 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

И след 1 януари гражданите ще могат да подават своите сигнали и жалби в Съдебната палата в града, няма да се местим

- Прокурор Кирилова, поради преструктуриране от 1.01.2021 г. Районната прокуратура в Свиленград преминава към окрупнена административна единица в гр. Хасково. Бихте ли разяснили под каква форма ще функционира държавното обвинение тук и какво включва структурната промяна ?

- Да, преминаваме към Районна прокуратура - Хасково, но всеки гражданин на Свиленград и района ще има достъп до правосъдие, както досега – тук, в града. Не бива гражданите да имат никакви притеснения! Промяната се налага заради приетия унифициран модел за оптимизиране на районните прокуратури в страната, предвиждащ всички, които са в една окръжна зона, да се обединят в районна прокуратура със седалище в областния град. Това означава, че от 1 януари 2021 г. районните прокуратури в Свиленград, Харманли, Димитровград и Ивайловград стават териториални отделения към Районна прокуратура - Хасково. Целта на оптимизирането е облекчаване на натовареността във всяка окръжна зона, както и постигне на баланс на натовареност на магистратите и запълване на незаетия щат. С решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет всички прокурори от прокуратурата в Свиленград са преназначени на съответните длъжности в Районна прокуратура – Хасково. Но, подчертавам – нашето място на работа ще бъде тук, където сме и досега. Специализираната администрация също се запазва със структурна промяна, каквато е и за магистратите.

- Закрива се също длъжността „районен прокурор“ в Свиленград. Каква ще бъде Вашата позиция след Нова година и ще има ли длъжностно лице, което да координира и ръководи работата тук?

- С оптимизиране на структурата се закрива и длъжността „административен ръководител - районен прокурор“ на РП-Свиленград. От 1 януари 2021 г. ще изпълнявам длъжността „заместник- районен прокурор“ на Районна прокуратура Хасково, като това решение е взето на 16.12.2020 г. от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по предложение на и. ф. районен прокурор на РП-Хасково, който ще създаде и необходимата организация на работа в териториалните отделения.

- С какъв персонал разполага прокуратурата тук в момента, ще бъде ли той запазен или ще има съкращения ?

- В момента в районната прокуратура съгласно утвърдения щат на магистрати са заети седем щата. С оптимизиране на структурата тази бройка се запазва. След 1 януари в администрацията ще работят шестима съдебни служители. Съкращават се щатните бройки за административен секретар, счетоводител, шофьор и чистач. Дали някой от тези служители ще бъде запазен и назначен на работа в Районна прокуратура - Хасково, това ще бъде решение на административния ръководител.

- Ще могат ли гражданите да подават сигнали и жалби в Свиленград или ще трябва да ходят до Хасково ?

- Да, ние оставаме на същото място, на същия адрес в Съдебната палата. Тук ще се подават жалби, сигнали и документи, както лично, така и онлайн. Телефоните ни са същите. Прокурорите и съдебните служители ще работят тук, няма да се местим в Хасково. С окрупняването на прокуратурата по никакъв начин няма да бъде нарушен досегашният начин на работа относно подаването на сигнали и жалби и приемането на граждани. Гражданите от нашия съдебен район ще имат възможност да подават сигналите и жалбите си в териториалното отделение и няма да е необходимо да ходят до Хасково, но ако искат това могат да направят и там. Всички магистрати и съдебни служители тук ще продължат да работят със същата всеотдайност и отговорност без значение на настъпващата структурна промяна.

- КОВИД пандемията оказа ли влияние върху броя и вида на наказателните дела, които се водят? На много места отчитат спад на престъпността, тук каква е статистиката ?

- В условията на извънредната обстановка заради COVID – 19 съществува риск от извършване на престъпления, свързани с нарушаване на противоепидемични мерки в условията на пандемия, а също така и риск от извършване на битови престъпления, но в нашия район не е отчетено повишаване на тези престъпления. Към момента, т.е. през 2020 г., както и през последните 2-3 години, се наблюдава като цяло спад на регистрираните престъпления, съответно и спад в образуваните и наблюдаваните наказателни производство. Като статистика мога да ви посоча, че от началото на 2020 г. до момента новообразуваните досъдебни производства са 591, а през 2019 г. те са били 701. Това се дължи, от една страна, на намаляване на миграционния натиск към страните от Централна и Западна Европа спрямо този, който е бил в периода до 2014-2015 г., а, от друга страна, на повишаване ефективността на противодействие на престъпността. Спад има и в битовата престъпност, което е особено важно за гражданите от нашия съдебен район. Въпреки кризисната ситуация, престъпления продължават да се извършват. Създадена е съответната организация с органите на МВР и са взети мерки да се гарантира спокойствието и здравето на хората от нашия съдебен район. Между прокуратурата и МВР е изградено едно много добро партньорство, както на местно, така и на областно ниво, което допринася и за добрите резултати през годините.

- Кои бяха по-характерните и най-често разглежданите дела през годината ?

- Характерното географско разположение на района, наличието на ПП-І-8, автомагистрала „Марица“, ГКПП Капитан Андреево и ГКПП Капитан Петко Войвода, водят до променлива динамика и изменчивост на престъпността в района, както по определени видове, така и по степен и характер. Структуроопределящи за района на Районна прокуратура - Свиленград през годините са „Престъпленията против дейността на държавни органи и обществени организации“, в която глава са включени престъпленията по чл.279 ,чл.280 и чл.281 от НК, или тези, свързани с нарушаване на граничния режим, документите престъпления, както и общоопасните, включващи тези по транспорта и съобщенията, управление на автомобил след употреба на алкохол и наркотици, от неправоспособни водачи, транспортните произшествия и престъпленията с предмет наркотични вещества.

- Колко време ви е необходимо, за да изправите на съд един извършител на престъпления от тези, които посочихте?

- Голяма част от делата отиват в съда като бързи производства. И това не е от сега. Държа да отбележа, че през годините Районна прокуратура - Свиленград се наложи като еталон за бързо правосъдие, което освен че дава добър резултат в наказателните производства, печели и доверието в правораздавателни органи в цялост. От началото на годината до момента са образувани 356 бързи производства, като през 2019 г. тази цифра е била 394. Като бързи производства внасяме в съда делата за шофиране след употреба на алкохол и наркотици, кражби, издръжки, както и незаконното преминаване през границата на страната, опитите за влизане у нас с фалшиви документи, ползването на фалшиви свидетелства за управляване на МПС и др.

- Имаше ли дела с по-висока обществена значимост ?

- Има множество дела с висока обществена значимост, приключили с осъдителни присъди. Едно от тях е спрямо 49-годишна жена за извършена измама за 506 914 лева при сделки със земеделски земи. Тя бе осъдена с ефективно наказание „лишаване от свобода“ от 5 години. Осъдителна присъда постигнахме и за телефонна измама спрямо две лица, които се бяха представяли за „полицай“ и „прокурор“ и ощетили двама граждани от Ивайловград с 16 867 лв. На тях им е наложено ефективно наказание от 2 години и 8 месеца „лишаване от свобода“. По обвинителни актове на Районна прокуратура - Свиленград са осъдени и 21-годишен мъж за блудство и опит за изнасилване, като му е наложено наказание 4 години лишаване от свобода, 26 –годишен мъж за изнасилване и нарушена заповед за защита от домашно насилие - осъден на 3 години затвор, 19 - годишен младеж за блудство с малолетно момиче - наложено му е наказание „лишаване от свобода“ от 2 години с изпитател срок от 3 години и др. През 2020 г. бяха проведени и поредица от специализирани полицейски операции от РУ на МВР - Свиленград  за противодействие на конвенционалната престъпност и за ограничаване на незаконното преминаване през границата на страната. Те бяха под ръководството на Районна прокуратура - Свиленград. Имаше задържани лица и бяха образувани съответните досъдебни производства. Посочените от мен случаи са само част от делата, които представляват обществена значимост, както вие ги наричате, но ние работим еднакво по всички. Защото казусът на един човек е най-важен за него. Добрите ни резултати се дължат на всеотдайната работа и отговорност на прокурорите и служители от Районна прокуратура - Свиленград, на които в качеството ми на административен ръководител изказвам голямата си благодарност и уважение. В условията на реформа на съдебната власт всеки един от нас ще продължи да работи за подобряване качеството на правосъдието.

- Колко са приключилите с присъди дела и колко лица са осъдените по обвинение на прокуратурата ?

- От началото на годината до момента прокурорите от Районна прокуратура - Свиленград са внесли в съда общо 385 дела. От внесените в съда дела до сега са приключили с влязла в сила присъда общо 367 дела срещу 400 лица. През 2020 г. сме внесли в съда общо 207 броя предложения за решаване на делото със споразумение, като приключилите наказателни производство в съдебната фаза са 99.

- Какво си пожелавате през следващата година?

- Здраве и успешно да се справяме със задълженията си и с предизвикателствата на времето.

Интервюто взе: Николай Колев