Общество
Инструменти
Шрифт

Утвърдиха средищните и защитените училища

38 783 лв. получава община Свиленград за подпомагане на бюджетите на училищата за ефективни мерки и дейности, свързани с превенция и ограничаване разпространението на COVID-19.

Средствата са предназначени за дезинфекционни материали, уреди за пречистване на въздух, закупуване на преносими компютри и други дейности за разширяване на възможностите за електронно обучение.

За община Любимец е определена сумата 15 375 лв., гласи постановлението на Министерския съвет.

Министерството на образованието пък финансира използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование. По тази национална програма средства на стойност 2 320 лв. почучава Свиленградската община, а 2960 лв. - Любимецката. Сумите са предназначени за внедряване на образователни електронни ресурси, електронен дневник, осигуряване на Wi Fi мрежи за нуждите на училищата.

Междувременно с решение на Министерския съвет е утвърден актуализираният списък на средищните и защитените училища в България. Според критериите училище със статут на средищно трябва да има най-малко 10 пътуващи от други населени места ученици в задължителна училищна възраст.

СУ„Д-р Петър Берон“ и основните училища „Иван Вазов“ и „Любен Каравелов“ в Свиленград са между средищните учебни заведения. В списъка фигурира и училището в Левка, което има статут и на защитено.

В община Любимец средищни са НУ„Христо Ботев“, СУ „Желязко Терпешев“, както и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Малко градище. Със същия статут е и детската градина „Рай“ в града.

В Хасковска област средищните училища и детски градини са 48, а защитените-12.

Златка Михайлова