21
Пет, Юни
21 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Землището на свиленградското село Маточина влиза в защитената зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Ждрелото на река Тунджа“, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Зоната обхваща и селата Лесово/ община Елхово/ и Присадец, Радовец, Срем, Устрем и Филипово/ община Тополовград/.

Територията е обявена за ценност през 2007 г. Тя е обитавана от 149 вида птици, 8 вида земноводни, 21 вида влечуги, други редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове. Предмет на законова защита сега са гори от космат дъб, бозайници, сред които 6 вида прилепи, 3 вида риби, зеленото речно морско конче. Там се среща и включената в Червената книга на България грудкова орхидея, наричана обикновена пърчовка.

С предстоящото подписване на заповедта на екоминистерството за обявяване на защитената зона влизат в сила забрани за някои дейности . В границите на зоната се препоръчват мерки за опазване от чужди растителни видове, които не са естествено разпространени, намаляване на риска от пожари, запазване на старите дървета, се казва в документа.

Маточина е най-отдалеченото село в Свиленградската община, разположено на самата граница с Турция. То е известно с намиращата се тук средновековна крепост „Букелон“, където през 1205 г. е бил държан плененият латински император Балдуин Фландърски.

Златка Михайлова