15
Съб, Юни
30 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Приемат заявления за компенсации по проект „Запази ме”

633 са регистрираните безработни в община Свиленград. През последния месец на работа са постъпили 65 души, сочат данните на Дирекция „Регионална служба по заетостта” в Хасково.

Регистрираните безработни до 29 - годишна възраст са 67. 40 души чакат работно място повече от една година. Нивото на безработицата в общината е 5,9 процента. В Хасковска област, както и в страната , то е 6,9 процента.

Почти същото като в Свиленград е равнището на безработицата и в община Любимец. 224 фигурират в списъка на Бюрото по труда, едва 10 са започнали работа.

От Регионалната дирекция напомнят за активните мерки за запазване на работните места и намаляване на безработицата. Действието на мярката 60/40 е продължено до края на годината . От 27 ноември работодателите и търсещите работа вече могат да се възползват от облекчените условия на мярката „Заетост за теб”. Целта на промените е да бъдат удовлетворени в по-голяма степен нуждите и на бизнеса, и на безработните.

От 30 ноември стартира прием на заявления по проект „Запази ме”, финансиран чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и финансовия механизъм REACT-EU. Целта на операцията е приоритетно да се предостави подкрепа за запазване заетостта на служителите в предприятия, които директно са преустановили стопанската дейност в резултат от наложени противоепидемични мерки.

С тази мярка ще се предоставя подкрепа по 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск на всяко лице, осигурено на пълно работно време или пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор. Лицата могат да получават компенсации за периода на ползване на неплатен отпуск, но за не повече от 60 дни. Компенсациите са дължими от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск, но не по-рано от 29.10.2020 г. и не по-късно от 21.12.2020 г.

Заявлението се подава в дирекция "Бюро по труда” от работодателите, чиито работници и служители желаят да получават компенсации по проект „Запази ме”.

В четвъртък от Бюрото по труда в Свиленград к

азаха, че все още няма подадени заявления от тукашни фирми. Очаквало се това да стане през следващите дни, защото имало проявен интерес.

Златка Михайлова