29
Сря, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

5 конкретни мерки за защита на гражданите и бизнеса за справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемиологична обстановка предлагат в докладна записка до Общинския съвет и кмета на Община Свиленград съветниците от БСП.

  Докладната е входирана в деловодството на община Свиленград, и предстои нейното разглеждане в ресорните комисии. С предприетите мерки ще подпомогнем и облекчим гражданите на Община Свиленград, както и местния бизнес, които са оставени без подкрепа в тези трудни за всички ни времена, мотивират се съветниците от БСП. С вяра, че ще преминем през тежкото време по-силни и подкрепящи хората, които са ни избрали да провеждаме местна политика в Община Свиленград, допълват социалистите.

Ето и конкретните предложения на социалистите:

1. Освобождаване от такса битови отпадъци за юридическите лица, които са преустановили дейност за периода на действие на извънредната обстановка и 60 дни след отмяната й, за да могат да посрещнат своите задължения и предстоящите икономически последици;

2. За периода на извънредната обстановка и шест месеца след нейното приключване да се освободят от лихви за данъци и такси за просрочени задължения на физически и юридически лица от Община Свиленград;

3. Освобождаване от патентен данък за последното тримесечие на 2020 г.;

4. За периода на извънредната обстановка да не се заплаща наем за: помещения, търговски обекти, както и тротоарно право за лица и фирми, които не могат да работят поради наложените мерки във връзка с извънредната обстановка. По този начин ще подкрепим малкия и среден бизнес, който е икономически парализиран от епидемията и наложеното във връзка с нея спиране на дейността му в известна степен. Същевременно това цели и запазването им като бъдещи наематели, които чрез дейността си да осигурят приходи за общинския бюджет.

5. Да не се начисляват такси за детските градини и яслите за първите 3 месеца след края на извънредната обстановка;