17
Пон, Юни
25 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Хората, които се интересуват от историята на родния край, знаят, че от Свиленград са тръгнали редица личности, направили ценен принос в науката и културата. Сред тях е и проф. д.х.н. Атанас Венков, от чието рождение на 15 ноември т. г. се навършват 80 години.

Атанас Венков /1940-2003/ е роден в Свиленград. През 1966 г. завършва специалността химия в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Веднага след това е избран за асистент в катедрата по органична химия. Там започва работа под ръководството на тогавашния шеф на катедрата проф. Асен Гълъбов, един от основателите на Пловдивския университет. Проучванията на младия асистент са в областта на химичните съединения, срещани в природата, като изследва съдържанието на различни лечебни растения. В периода 1966 – 1972 г. е съавтор на 11 научни публикации.

През 1978 г. успешно защитава дисертация. След избирането му за доцент през 1982 г. Венков чете лекции по теоретични основи на органичната химия . Заедно с други учени прави изследвания в лабораторията по биологични активни вещества в Пловдив, основана през 1982 година като филиал на Института по органична химия към БАН. През 1997 г става доктор на химическите науки, а на следващата година е избран за професор по органична химия.

Разработките му имат научно- приложно значение в областта на лекарствени вещества и химически средства за растителна защита. Те са цитирани и в специализирани издания в чужбина.

През 90-те години проф. Венков застава начело на катедрата по органична химия и създава научна група, в която привлича свои студенти и дипломанти. В периода 1987 – 2003 г. е научен ръководител на докторанти. Като дългогодишен преподавател разработва лекции по органична химия и органичен синтез. Разработва и лекции по химия на лекарствените вещества, основна дисциплина във въведената от него през 2003 г. магистърска програма „Медицинска химия“, която включва аспекти на биологията, медицината и фармацията . Извън университетските аудитории е автор на подобрена технология за промишлено получаване на широко използвани в земеделието хербициди. Изследвания на тяхната активност, направени в лаборатории на авторитетни фирми във Франция, Германия и Чехия, показват много добри резултати.

Внезапната кончина на проф. Венков /на път за работа/ слага край на научните му търсения. След повече от 35 години преданна работа в университета той оставя над 100 публикации за химични съединения, които играят важна роля в биологичните процеси. Заключенията са цитирани от редица български и чуждестранни автори. Част от приложните изследвания са защитен и с патентно право с 14 авторски свидетелства.

През 2010 г. Химическият факултет провежда поредната научна конференция. Форумът се посвещава на паметта на проф. д.х.н. Атанас Венков . Проф. Венков е бил повече от учител и ръководител на своите докторанти, казва доц. д-р Стела Статкова-Абеге за учения, оставил достойна следа в една от най-важните природни науки- химията.

Златка Михайлова