22
Пон, Юли
41 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Излезе от печат том с избрани творби на Ивайло Балабанов. Под заглавие„Принос към европейската история” са събрани 100 стихотворения и поеми на поета с хиляди почитатели.

Книгата е отпечатана от издателство „Български писател” по програма „Помощ за книгата” на Министерството на културата. Редактор е Боян Ангелов, съставител и послеслов- Анжела Димчева.

„Няма съмнение, че сътворените лирически и епически прозрения от този забележителен поет притежават магическа привлекателност. Българската звучност, придружена от причудливи фолклорни мотиви, внася в стихотворенията на Ивайло Балабанов нестихващ оптимизъм, подхранващ общата ни национална принадлежност, оцеляла през войни, метежи, робства и владичества“, пише Димчева. И още : „Тази книга ни учи да бъдем по-мъдри, по-човечни и повече родолюбци. Показва ни пътищата, по които можем да се завърнем към родословните ни корени и да почувстваме уханието на земята, в която лежат костите на нашите предци.“

Златка Михайлова