02
Сря, Дек
20 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

До 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление

Не достигат преброителите в Свиленград, съобщиха от отдел „Статистически изследвания -Хасково“ на Териториално статистическо бюро „Юг“ – Пловдив. Такава е ситуацията и в общините Димитровград, Ивайловград, Минерални бани, Симеоновград и Хасково. В община Любимец има достатъчен брой контрольори.

Няколко дни остават до крайния срок за набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд. До 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021-https://census2021.bg/документи-инструментариум-обучение/и в сайтовете на общините.

Населените места на територията на страната ще бъдат разделени на преброителни участъци, като всеки ще съдържа приблизително 100 -120 жилища и 250 -300 лица, в зависимост от големината и характеристиките на населеното място, напомнят статистиците. Всеки преброител ще може да обслужи по един, два или повече участъка в зависимост от преброените онлайн лица. За преброено лице ще се заплаща 2.50 лв., за преброено жилище -1 лев, а за преброена сграда -70 ст.

Когато сме се преброили онлайн, преброителят ще трябва да вземе специален код, който генерира информационната система, като за това ще получи 80 стотинки. Така общото заплащане на всеки преброител ще е индивидуално и ще варира в зависимост от спецификата на участъците му - брой сгради, жилища, лица, електронно преброени, като в периода 1 -15 февруари 2021 г. един преброител би могъл да изработи средно около 400 лева за един участък при 50% електронно преброени.

Това означава, че ако преброителят поеме 3 участъка, неговото заплащане може да достигне над 1000 лв. При предстоящото преброяване за цялата страна ще бъдат ангажирани над 23000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация. Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни.

Преброителите ще имат право да посещават домакинствата от техния участък от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Те сами ще определят „работното си време“, важно е да съберат информацията от преброителния си район. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.