29
Сря, Май
16 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Хората от третата възраст искат изравняване на пенсиите им с европейските

- Какви са настроенията сред пенсионерите от ограниченията, наложени заради пандемията?

- Ограниченията по отношение на пандемията се приемат от по-голямата част на пенсионерите като правилни, но има друга част, която не са съгласни с тях.

Ние, председателите на пенсионерските клубове в града, разясняваме важността на налаганите мерки и при изпълнение на културните дейности се съобразяваме с наложените разпоредби. Целта ни е една - да опазваме здравето на членската маса. Съгласно заповедта на кмета на Свиленград сме ограничили всякакви събирания и мероприятия на закрити места с цел да се избегнат до минимум контактите между пенсионерите. Ръководството на ПК “Гебран“, приехме да осъществяваме контактите с нашите членове единствено по телефоните или при неотложна необходимост - чрез индивидуални срещи.

- Какви са мерките за забрана, свързани с общите дейности на пенсионерските клубове, по време на епидемичната обстановка?

- Във връзка със спазването на разпоредбите за предпазване от COVID-19 съгласно Заповед №319/09.03.2020г. на кмета на Община Свиленград и Заповед №4/09.03.2020г. на Мариана Димитрова, директор на Дирекция “Социални дейности“ /ДСУ/, ни беше наредено да бъдат преустановени посещенията в пенсионерските клубове и провеждането на всякакви масови мероприятия на закрито. И, разбира се, ние стриктно спазваме тези забрани. Разногласията идват от мерките за затягане и разхлабване на извънредното положение, които се обявяват и разпространяват в медийното пространство и най-вече по телевизионните канали. Те объркват възрастните хора и се тълкуват от тях по различен начин, сравнявайки ги със наложените заповеди на местно ниво. Това наложи и осъществяването на срещата на председателите на трите пенсионерски клуба в града – ПК “Гебран“, ККП “Сакар“ и ПК “Ал. Кипров“, с ръководството на ДСУ на общината. На срещата споделихме недоволството на тази част от пенсионерите, които ни критикуват, че не се изпълняват дейностите по приетата програма през текущата година. Поставихме и въпросите, които вълнуват членовете на клубовете. Отговорът бе категоричен, че извънредното положение се отразява отрицателно на развитието и на дейностите в общината. Пенсионерските клубове не са забравени и мерките, които се вземат, не са за да навредят на членовете на пенсионерските клубове, а напротив - чрез наложените заповеди, доколкото е възможно, да бъде опазено здравословното състояние на възрастните граждани на Свиленград. Всички председатели на клубове водим разяснителна кампания сред членовете. Като председател на ПК“Гебран“, ежемесечно провеждам събрания с членовете на клубния и контролния съвет при строго предпазни мерки, като ги запознавам с обстановката на местно и национално ниво. Целта е да се популяризира необходимостта от спазване на разпоредбите на Община Свиленград.

- Предвиждат ли се мероприятия в клубовете, които не застрашават здравето на пенсионерите?

- Въпреки наложените строги мерки за безопасност на национално ниво, административното ръководство на Свиленград все пак разхлаби извънредното положение. Разреши ни да участваме с ограничен брой членове в различни мероприятия от общинско ниво. Така донякъде изпълняваме приетите в годишния план дейности. В периода на пандемичната обстановка отново при спазване на всички изискани мерки се организираха посещения на фолклорни фестивали, национални празници, почивки на български черноморски курорт. За да не останат с впечатлението, че са забравени, оказахме необходимото внимание на юбилярите от клуба, като им поднесохме по най-деликатен начин скромни подаръци и символични суми.

- Кои от проблемите, поставени пред институциите на отчетното събрание през изминалата година, са решени?

- В създалата се епидемична обстановка проблемите, свързани с ремонта на клуба в квартал “Гебран“, останаха на заден план. Развитието им зависи, от състоянието на обстановката в национален мащаб. Мога да кажа, че напредък има по отношение на въпроса за постоянните контакти с МВР. До настоящия момент за всички поставени от наша страна наболели въпроси, които са в компетентността на РУ на МВР, имаме разбиране и помощ от районния инспектор.

- Как ще проведете годишното отчетно събрание ?

- На този етап имам идея, която ще трябва да обсъдя с ръководството на клуба. А тя се състои в това – отговорниците по десятки да се допитат до съответните членове кои са въпросите, които ги вълнуват, да изложат мнения и предложения. След обсъждане от своя страна ръководството ще отговори писмено или устно на всеки един, съобразно ситуацията, в която се намираме. Радостно е, че въпреки сложната обстановка, към пенсионерския клуб “Гебран“ има интерес. През годината в организацията приехме петима нови членове.

- Какво е мнението на пенсионерите за допълнителните 50 лева към пенсиите?

- Разговаряли сме с ръководството на заседания по този повод. Общо мнение е, че петдесетте лева като добавка към пенсията е проявено уважение към хората от третата възраст. Но повечето от пенсионерите желаят процентно да се увеличат всички пенсии и изравнят с тези на пенсионерите от Европейската общност.

- Как оптимистично бихме завършили нашият разговор, г-н Милчев?

- От името на ръководството на ПК “Гебран“ искам да изкажа благодарност на Георги Илиев, който след въвеждане на мерките относно спазването на разпоредбите за предпазване от COVID-19, осигури маски и ръкавици, които раздадохме на желаещите членове на клуба. Изказвам и своята благодарност към всички пенсионери от клуба за разбирането, търпението и изпълнението по отношение на спазване на мерките, приети за опазване на здравето им. По повод деня, посветен на хората от третата възраст, пожелавам достойно посрещане на празника в домашна обстановка със своите близки .

Интервюто взе: Клара Методиева