18
Чет, Апр
26 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Събитието е по повод деня на международната инициатива Европейски Зелен пояс.

На 24 септември, на който по традиция се чества Денят на Зеления пояс, в двора на Историческия музей в Свиленград бе представена експозицията „Оживялата изложба“, организирана от Зелени Балкани.

Изложбата представя макети в реален размер и оцветяване на редки и защитени видове, които се срещат в обхвата на Зеления Пояс на територията на България, Гърция и Турция.

Изложбата ще бъде експонирана в музея до 09.10.2020 г. и гостите ще имат възможност да се запознаят с белошипата ветрушка, царския орел, черния лешояд, червеногуша гъска и речна рибарка. Информационно табло разказва любопитни особености за редките птици и техните местообитания.

По време на представянето на изложбата екипът на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017, изпълняван от Зелени Балкани по Програма LIFE на ЕС,  сподели с участниците детайли за живота на защитените видове, обект на изложбата, както и подробности за Зеления пояс.

На откриването на изложбата присъстваха представители на общинската администрация, жители на града, преподаватели и младежи от клубовете ,,Млад природоизследовател“ и ,,Зелени патрули“ при СУ „Д-р Петър Берон“, както и учител и ученици от НУ ,,Христо Попмарков“.