15
Съб, Юни
31 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Павлин Паришев заплашва Общината с финансови неустойки. Две постоянни комисии към ОбС несъгласни с предложението на кмета

Автогарата в Свиленград отново да се премести при хипермаркет „Жанет“ в края на града, предлага в своя докладна записка до Общинския съвет кметът арх. Анастас Карчев. Това следва да се реализира, като новопостроената автогара „Бойдеви“ бъде определена чрез гласуване за начална, междинна и крайна спирка по маршрута.

До градоначалника са внесени две искания за дислоцирането. Едното е от Димитър Бойдев, управител на „Бойдеви“ ООД Свиленград, който се жалва, че не може да ползва наетия от него обект. Второто е от управителя на „ЖАНЕТ СВИЛЕНГРАД“ ООД Павлин Паришев. В него той посочва, че фирмата му е закупила с конкурс общински имот, като се е задължила да изгради в него автогара, която да се използва по предназначение. Дружеството е изпълнило задължението си по договора за покупко-продажба и на 1 май миналата година е отдала обекта под наем на „Бойдеви“ ООД.

„В случай, че автогара „Бойдеви“ не бъде определена за начална, междинна и крайна спирка, „ЖАНЕТ СВИЛЕНГРАД“ ООД ще бъде принудено да предяви финансови претенции към Община Свиленград от невъзможността да ползва реално построената в имота автогара, по отношение на който в договора за покупко-продажба продавачът Община Свиленград е предвидил задължение за ползването му по предназначение и за неотреждане на имота за други нужди за срок от 25 години, неизпълнението на което е скрепено с неустойка в размер на 100% от продажната цена, дължима от дружеството“, предупреждава Паришев. Това на практика означава, че ако автогарата не се премести на територията на „Жанет“ в края на Свиленград до ромската махала, от общинската хазна ще трябва да върнат на бизнесмена парите, които той е заплатил за покупката на имота.

За започналото производство за определяне на начална, междинна и крайна спирка на автобусни линии от общинската, областната и националната транспортна схема е уведомен с писмо собственикът на старата автогара в центъра на града. В отговор изпълнителният директор на „Свиленград – Автотранспорт“ АД Атанас Христонев посочва, че в писмо на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ изрично е посочено, че подобен избор следва да се извърши само в случаите, когато в съответната община има две или повече автогари с неуточнен статут. „В Община Свиленград подобна фактическа обстановка не съществува“, заявява Христонев и допълва, че Общинският съвет не разполага с компетентност да отнеме придобития по закон статут на Автогара „Свиленград“. Той припомня, че по инициатива на същата заинтересована страна /„Бойдеви“ ООД - б. а./ е било взето решение в нейна полза, но Административният съд в Хасково го е отменил изцяло.

Както „Старият мост“ подробно писа, казусът коя да бъде автогарата в Свиленград – тази при „Жанет“ или старата, се разрази през миналия мандат, когато кмет бе инж. Георги Манолов. Тогава по негово предложение бяха продадени два общински терена за 635 000 лева в района на кв. „Простор”, до МБАЛ - Свиленград. Още в договора за покупко-продажба, подписан от Манолов, купувачът - „ЖАНЕТ СВИЛЕНГРАД“ ООД, се задължава да построи, освен хипермаркет, и автогара. Допълнително изискване към инвеститора е за срок от 25 години да не се променя предназначението на обектите.

Пак по предложение на Манолов и с решение на ОбС новата автогара бе определена за начална и крайна спирка на всички междуселищни автобуси. Междувременно обаче четирима общински съветници изразиха несъгласие с това скандално решение, определяйки го като незаконно, и сезираха Окръжната прокуратура в Хасково. Отделно собственикът на „старата“ автогара до хипермаркет „Билла“ в центъра на града - „Свиленград – Автотранспорт“ АД, пусна жалба до Хасковския административен съд. Магистратите отмениха решението като незаконосъобразно. Много граждани пък изразиха недоволството си, че трябва да се придвижват на далечно разстояние, за да хванат автобус, или пък да дадат 3 лв. на такси, за да ги закара до новата автогара или обратно.

Сега за втори път се предлага автогарата да бъде преместена на края на Свиленград. На свое заседание Икономическата комисия в сряда единодушно отхвърли предложението. Присъствалите петима съветници от ГЕРБ и един от БСП гласуваха „против“. От Комисията по здравеопазване, социални дейности също нито един от присъстващите петима народни избраници, всички от Бойко-Борисовата партия, не е подкрепил докладната на кмета Карчев.

Окончателно въпросът ще се реши на заседание на Общинския съвет, което е насрочено за 30 септември.

СМ