15
Съб, Юни
31 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Свиленград е сред четирите града, в които стартира проект за защита на правата на уязвими лица, пострадали от домашно насилие в условията на пандемия. Инициативата е на Фондация „Български център за джендър изследвания”- София и нейния клон в Хасково

. Безвъзмездната финансова подкрепа за дейностите е осигурена от Министерство на правосъдието.

Да не оставим нито едно нуждаещо се лице без грижа, казват от фондацията, която предлага безплатни консултации за пострадалите лица с психолог и юрист съгласно Закона за защита от домашното насилие, както и изпълнение на специализирана програма за извършители на насилие.

В Свиленград се предвижда да бъдат обгрижени с консултации около 50 лица. Програмата за социално-психологическо консултиране включва изслушване на заявения проблем, търсене на ресурси за справяне и на подкрепяща среда, социално застъпничество и посредничество, придружаване до институции. Нуждаещите се ще получат и терапевтична помощ за преодоляване на травмата.

Петима извършители на насилие ще бъдат включени в специализирани програми, чрез които се постига промяна в ценностната система, в начина на мислене, нагласите за справяне с агресивното поведение, със стереотипи, предразсъдъци и зависимости. Основна цел е придобиването на нова нагласа и разбиране на насилието като неприемлив модел на поведение, придобиване на нови навици за решаване на конфликти и спорове без използване на агресия.

Другите градове, където се изпълнява инициативата, са София, Хасково, и Велико Търново.

Златка Михайлова